ปัญหาที่พบได้บ่อยหลังจากการปลูกผมถาวร

แม้ว่าจะมีความก้าวหน้าทางเทคนิคมากมายในด้านการฟื้นฟูเส้นผมโดยการผ่าตัดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปลูกถ่ายฟอลลิคูลาร์ที่แพร่หลายปลูกผมถาวรแต่ก็ยังมีปัญหามากมาย ส่วนใหญ่วนเวียนอยู่กับแพทย์ที่แนะนำการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เก่ง สาเหตุส่วนใหญ่ที่ผู้ป่วยไม่ควรทำการผ่าตัดคือปลูกผมถาวรอายุยังน้อยและรูปแบบผมร่วงไม่สามารถคาดเดาได้คนหนุ่มสาวยังมีความคาดหวังที่มักจะสูงเกินไปปลูกผมถาวร

ปลูกผมถาวรมักจะเรียกร้องความหนาแน่น

และเส้นผมของวัยรุ่นปลูกผมถาวรหลายคนที่ผมร่วงในระยะแรกควรได้รับการรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียว แทนที่จะรีบไปลงมีด และผู้ป่วยบางรายยังไม่โตพอที่จะตัดสินใจอย่างมีสติเมื่อปัญหาของพวกเขาอยู่ในอารมณ์โดยทั่วไป ยิ่งผู้ป่วยอายุน้อย แพทย์ควรระมัดระวังในการผ่าตัดมากขึ้นปลูกผมถาวร

ปลูกผมถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับผมร่วงหรือผมร่วงแบบไม่มีรูปแบบกระจายปัญหายังเกิดขึ้นเมื่อแพทย์ไม่สามารถประเมินปริมาณเส้นผมของผู้บริจาคได้อย่างเพียงพอและจากนั้นก็ไม่มีเส้นผมเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายของผู้ป่วยปลูกผมถาวรการวัดความหนาแน่นของผู้ป่วยและลักษณะอื่นๆ ของหนังศีรษะอย่างระมัดระวังจะช่วยให้ศัลยแพทย์ทราบได้ปลูกผมถาวร

อย่างชัดเจนว่ามีเส้นผมสำหรับการปลูกถ่ายมากน้อยเพียงใดปลูกผมถาวรและช่วยให้เขาเธอสามารถออกแบบรูปแบบสำหรับการฟื้นฟูที่สามารถทำได้ภายในข้อจำกัดเหล่านั้นในสถานการณ์ทั้งหมดนี้การใช้เวลาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อรับฟังข้อกังวลของผู้ป่วยตรวจดูผู้ป่วยอย่างรอบคอบมากขึ้นปลูกผมถาวรจากนั้นจึงแนะนำแผนการรักษาที่สอดคล้องกับสิ่งที่สามารถทำได้จริงจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความพึงพอใจได้ในระยะยาวปลูกผมถาวร

ปลูกผมถาวรน่าเสียดายที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

ปลูกผมถาวรจะปรับปรุงเฉพาะด้านเทคนิคของกระบวนการฟื้นฟูเส้นผมและปลูกผมถาวรแทบไม่ปลูกผมถาวรแม้จะมีความกระตือรือร้นอย่างมากในการสกัดหน่วยฟอลลิคูลาร์ แต่เทคนิคที่สามารถเก็บเส้นผมได้โดยตรงจากหนังศีรษะของผู้บริจาคหรือแม้แต่ร่างกายโดยไม่มีแผลเป็นเชิงเส้นปลูกผมถาวรขั้นตอนนี้เพิ่มค่อนข้างน้อยในการเพิ่มปริมาณเส้นผมทั้งหมดของผู้ป่วยสำหรับการปลูกถ่ายความก้าวหน้าครั้งสำคัญจะเกิดขึ้นเมื่อสามารถขยายปลูกผมถาวร ปลูกผมถาวรปริมาณผู้บริจาคผ่านการโคลนนิ่งปลูกผมถาวรแม้ว่าจะมีความคืบหน้าเมื่อเร็วๆ นี้ในด้านนี้โดยเฉพาะในแบบจำลองสัตว์ความสามารถในการโคลนเส้นผมมนุษย์นั้นอยู่ห่างออกไปอย่างน้อยสอบถามเป็นพิเศษอาการซึมเศร้าอาจเป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่ต้องการปลูกผมปลูกผมถาวร ที่ไหนดีแต่ก็เป็นอาการทั่วไปของผู้ที่มีอาการผมร่วงเช่นกัน แพทย์ต้องแยกความแตกต่างระหว่างการตอบสนองทางอารมณ์ที่สมเหตุสมผลต่อการศีรษะล้านและภาวะซึมเศร้าที่ต้องได้รับคำปรึกษาทางจิตเวชปลูกผมถาวร